среда, 28 сентября 2016 г.

ը-ի ուղղագրությունը

Բառասկզբում լսվում է ը գրվում է ը:
Ընձուխտ, ընտիր, ընկեր, ընտանիք, ընկալել, ընդունել, ընդհամենը, ընդհանուր, ընթերցել, ընդանալ, ընկնել, ըմբռնել, ընձյուղ, ընկույզ, ըմբոշխնել, ըստ:
Ըն բառամիջում գրվում է ը եթե, դա վերը է թվարկված բառերի սկզբնատառն է:

հատընտիր, նորընտիր, կամընտիր, գործընկեր, զույգընկեր, դասընկեր, պարընկեր, խաղընկեր, անընտանիք, անընկալելի, չընկալել, չընդունել, անընդունելի, անընդմեջ, անընդհատ, խոչընդոտ, մերթընդմերթ, որոտընդոստ, հակընդեմ, չընթերցել, անընթեռների,  չնդանալ, սրընթացք, չընկնել, անընբռնելի, չմբռնել, վերընձյուղ, անընկույզ, անհյուրընկալ, չմբոշխնել, օրստորե, ինքստիքյան, անըստգյուտ,

Հայերենում կան մի շարք բառեր, որտեղ  լսվում է ը ձայնավորը բայց չի գրվում:
Ակնբախ, ակնդետ, ակնթարթ, կորընդարտ, մթնշաղ, ձեռնտու, ձկնկիթ, լուսնկա, հետզհետե, երկնչել, գույնզգույն:

Օրըստօրե, կեսօր, վայրէջք, մանրէ, ցորեն, անօգուտ, անորակ, որբանոց, ավտոէլեկտրիկ,  նրբերշիկ, ելևէջ, ամենօրյա,  ամենորյա,  մեղմորոր,  բնօրրան, սալորօղի, թթօղի,  հանապազօրյա,  հանապազորդ, օթևան,  անօթևան, ապօրինի:


չօգտագործել, օրեցօր, բնօրինակ, անօրինակ, հատորյակ, վայրէջք, ելևէջ,  անընթեռնելի, ակնթարթ, օդապարիկ, զուգընթացք, քարընկեց, գահընկեց, խաղընկեր, ջրօրհներք, խաղողօրհնել, քնքշորեն, ինքնըստիքյան, հէկ, ջէկ, մանրէ, հնեաբան, բազմերանգ, ամենաերկար,  գոմեշ, էշ,  ամենաէժան,  լայնէկրան, խոչընդոտ, մերթընդմերթ,  ճեպընթաց,  հանապազօրյա,  հանապազորդ,  գիշերուզօր,  զօրուգիշեր, հակաօդային, հօդսցնդել, նորօրյա, հնօրյա,  նորավոճ, հնավոճ,  ոսկեզօծ,  արթիազօծ, ականջօղ, զորօրինակ:

воскресенье, 25 сентября 2016 г.

Հայերի ծագումը

1.  1,      Ա  հայ անվան բացատրությունը
Ըստ ավանդազրույցի մատմահայր  Խորենացին հայ  բառը կապում է Հայկ  նահապետի անվան հետ:

Բ Հայկական  լեռնաշխարհի  տարածքում  ապրել  են Հայասա  անունով  ցեղեր, որոնք միավորվելով ստեղծել են ցեղային պետություն:

2.    2,  Օտարները բացի Վրացիներից մեր  երկիրը կոչում են Արմենիա մեզ էլ Արմեներ:
Ա. Հայկ նահապետի սերունդ  Արամի  անունով մեր երկիրը կոչել են  Արմենիա:
Բ.  Հայկական լեռնաշխարհում ապրել են արմեներ անունով ցեղեր, որոնց արձանագրություներում ասում են Արմեն շուբրիա:

3. Ի’նչ  է  նշանակում  հայք և Հայաստան:
Հայք նշանակում է հոգնակի թվով հայքեր:
Հայաստան- նշանակում է  հայերի բնակության վայր, ստան վերջածանցը պարսկերեն բառ է:
Հայերի  ծագումնաբանության տեսակետները

1.  1,    Նախաքրիստոնեական տեսակետ- ըստ Խորենացու  Հայկը համարվում է հայերի նահապետը, հայ ժողովուրդը  ծնվել  է ք. ա 2492 թ. Օգոստոսի 11-ին այս  թվով սկսվում է հայոց բուն տոմարը:

2.     2, Տեսակետ
Ըստ  աստվածաշնչի  ջրհեղեղից հետո  Նոյ նահապետը իր որդիներ Սեմի, Քամի, Հաբեթի հետ միասին իջան  Արարատ լեռից Սեմը  Քամը հեռացան  մնաց հաբեթ որդին,  Հաբեթը ամուսնացավ ծնվեց նրա  որդի  Թորգոմը  Թորգոմից էլ  Հայկը:вторник, 20 сентября 2016 г.

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է Եվրասիա մայրցամաքի ասիա աշխարհամասի, առաջավոր ասիայում:
տարածքը 500:000 ք կմ:

Հայկական լեռնաշխարհի  ամենա բարձր լեռնագագաթը մասիսն է:
5165 մ մասիս անունը առաջացել է Ամասիա անունից:
2 լեռնագագաթը Սիփան սարն է Վանա լճից հյուսիս 44-34  հյուսիս:

Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը Արագածն է, առաջացել է Արամանյակի անունից:

Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ բարձր լեռը կապույտ Ջուղ:

լճեր- Վանա լիճ- Վզնունյաց ծով 1720 մ- աղի է ապրում է միայն տարեխ ձուկը:
Սևանա լիճ կամ գեղամա ծով- 1916 մ թափվում է 30 գետեր սկիզբ է առնում Հրազդան գետը:

Գետերը
Տիգրիս արաքս, կուր ճորոխ, գայլ
Եփրատ- 500 կմ միանալով Տիգրիսին  թափվում է
 պարսից ծոց:

Տիգրիս- 400 կմ
Արաքս- հայտնի է Երասխ անունով 1072 կմ միանալով Կուր գետին թափվում է Կասպից ծով:
Ճորոխը, գայլը թափվում են  Սև ծով:

Հայկական լեռնաշխարհի հայտնի ջրվեժները:
Բերկիր, Թորթոմ

Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարում առաջացել են մեծ հայքի փոքր թագավորությունները:
մեծ Հայքի - 15 նահանգ կամ աշխարհ 1919 փոքր հայք:
37 գավառ մեծ ն Վասպուրական:

Կենտրոնական նահանգներ ունի 20 բոլոր մայրաքաղաքները բացի Վանից ու Տիգրանակերտից բոլորը գտնվում են Այրարատում:

11-րդ դարի վերջում հայերը ստեղծեցին պետականություն: Կիլիկիան ունի 50 հազար կմ տարածք, Կիլիկիան գտնվում է փոքր ասիայի հարավ արևելյան մասում միջերկրական մասում:


понедельник, 30 мая 2016 г.

Տեքստային խնդիրներ

1.Տղան տասնմեկ տարեկան է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից:
1.Քանի՞ տարեկան է հայրը:
1 36   2  42  3 41  4 66

2. Երկու տարի հետո հայրը քանի՞ տարով մեծ կլինի տղայից:
1  25    2 31   3 55   4 30

 3. Քանի՞ տարի հետո հոր և տղայի տարիքների գումարը կլինի 100:
     1  24     2 48     3 25    4  23  

4. Քանի՞ տարի հետո հայրը տղայից մեծ կլինի երկու անգամ:
     1  44   2 19   3 14   4 20

2. 2.Խանութում կար 1,75տ  խնձոր և 1,1 տ տանձ: Օրական վաճառում էր 125 կգ խնձոր՝ կիլոգրամը 250 դրամով, և 110 կգ տանձ՝ կիլոգրամը 300 դրամով: 1750 կգ   1100 կգ

1.Վաճառքի առաջին օրը քանի՞ դրամ էր խանութի հասույթը:
   1)64250    2)31250   3)33000   4)437500

2. Ընդամենը քանի՞ դրամ հասույթ կլինի ամբողջ խնձորի            վաճառքից:
   1)437700    2)121000   3) 4375    4) 437500

3. Նվազագույնը քանի՞ օրում կսպառվեն  և խնձորը և տանձը:
   1) 12    2) 14    3) 10    4) 24


4. Նվազագույնը քանի՞ օրում խնձորի վաճառքից ստացված հասույթը կգերազանցի տանձի վաճառքից ստացված հասույթին:
          1) 14    2) 13   3) 11    4) 12  

3. A  քաղաքից դեպի  B  քաղաքը մեկնեց բեռնատար ավտոմեքենան 40 կմ/ժ  արագությամբ, իսկ 45 րոպե անց A –ից նույն ուղղությամբ մեկնեց մարդատար ավտոմեքենան՝ 60 կմ/ժարագությամբ, որը հասավ B  քաղաքը և  վերադարձավ  A: Մարդատարը երկրորդ անգամ հանդիպեց բեռնատարին վերադարձի ճանապարհին, որին մինչև  B քաղաք հասնելը մնումէր անցնել  20 կմ:

1. Իր մեկնելուց քանի՞րոպե հետո մարդատարն առաջին անգամ հանդիպեց բեռնատարին:
    1) 80     2) 70   3) 90   4) 60

2. Քանի՞ կմ է A և B քաղաքների հեռավորությունը:
    1) 130    2) 190    3) 120   4) 150

3.Առաջին  հանդիպումից քանի՞ ժամ անց մեքենաները նորից կհանդիպեն:
   1) 2    2)  2,5   3)  1,5   4)  2,75

4. A-ից քանի՞ կմ հեռավորության վրա էր գտնվում մարդատարը՝ բեռնատարին  B  հասնելու պահին:
   1) 120   2) 95 3) 140   4) 185

1.Դատարկ  ավազանի քանի՞ տոկոսը կլցնի, եթե երկու ծորակները բաց մնան  3 րոպե:
1)20   2) 25   3) 30  4) 15

2.Դատարկ  ավազանի ո՞ր տոկոսը կլցվի, եթե առաջին ծորակով լցվի  5 րոպե, իսկ երկրորդով՝ 6 րոպե:
1) 25   2) 30   3) 35   4) 45

3.Քանի՞ րոպեում կլցվի ավազանը, եթե երկու ծորակները բացվեն միաժամանակ:
      1)12   2)50   3)10   4) 11

4.Առաջին  ծորակով  4 րոպե դատարկ ավազանը  լցվելուց հետո, ավազանի մնացած մասը քանի՞ րոպեում կլցվի երկրորդ ծորակով:
        1)18    2) 20   3)24   4)25

5. Նավակի սեփական արագությունը 18 կմ/ժ է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը՝ 2 կմ/ժ:

1. Նավակը քանի՞ ժամում գետի ափին գտնվող մի նավամատույցից կգնա մյուս նավամատույցը և կվերադառնա, եթե նավամատույցների հեռավորությունը  80 կմ է:
   1) 9   2)8     3) 10   4) 6

2. Չհոսող ջրում  նավակը  72 կմ ճանապարհը քանի՞ ժամում կգնա և կվերադառնա:
     1) 6    2) 7   3) 9   4) 8

3. Զբոսաշրջիկները նավակով ուղևորվեցին գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ  և  վերադարձան նույն տեղը: Քանի՞ կմ կարող են նրանք հեռանալ, որպեսզի զբոսանքը տևի 4,5 ժամ:
    1) 30   2)40   3) 20    4) 50

4. Նավակի  և  լաստի հեռավորությունը  27 կմ է: Քանի՞ ժամում նավակը կհասնի լաստին, եթե շարժվի գետի հոսանքի ուղղությամբ:

   1)1   2) 2   3)  1,5   4)2,5

       

Խաղաղություն

Ի՞նչ է խաղաղությունը
Խաղաղությունը բարիք է: Մարդկության պատմության մեջ գոյություն ունեն շատ մե օրենքներ և այդ օրենքների մեջ ամենա բարձրագույն  արժեքն է խաղաղությունը: Բոլոր արժեքների մեջ ընդունելի 10 պատվիրանները, որի նպատակն է հասնել բաղձալի խաղաղության:

2. Ո՞ր գույնն է խաղաղության խորհրդանիշը:
Պատերազմների ժամանակ օգտագործվում է սպիտակ գույնը, իսկ խաղաղության՝ կապույտ գույնը: 

Պատերազմ

Ի՞նչ է պատերազմը:
Պատերազմը դա չարիք է, որը ուղված է ողջ մարդկության դեմ:

2. Տեսակները
Այն պատերազմը, որը մղվում է մի քանի պետությունների միջև տարաքներ նվաճելու նպատակով այդ պատերազմը կոչվում է անարդարացի պատերազմ:
Այն պատերազմը, որը մղվում է հայրենքի պաշտպանության համար կոչվում է արդարացի պատերազմ:

Այն պատերազմը, որը մղվում է երկրի ներսում իշխանության համար, այդ պատերազմը կոչվում է քաղաքացիական պատերազմ: